Nowelizacja ustawy AML podpisana przez Prezydenta

Nowelizacja ustawy AML podpisana przez Prezydenta

BLOG W dniu 8 kwietnia 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja implementuje przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...
Ważne zmiany w ustawie AML

Ważne zmiany w ustawie AML

BLOG W dniu 3 grudnia 2020 r. minął termin implementacji przez państwa członkowskie Unii Europejskiej przepisów VI Dyrektywy AML. Wiadomo już, że zmiany nie zostały wprowadzone na czas jako, że nadal trwają prace nad nowelizacją ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o...